หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปี 2561


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 3 เมษายน 2561 , 10:06:37     (อ่าน 507 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เม.ย. (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปี 2561        


   


          วันที่ 2 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา ร่วม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี อาจารย์ทรงพล  อินทเศียรรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วย นายครรคิด  เครือวัลย์หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษานางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และนางสุชาฎา ไกรพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมในพิธี  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเธียรชัย พุทธรังษีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี นำ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เยาวชน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายความเครพเปิดกรวยดอกไม้รูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายนและกล่าวเปิดงาน ณ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

         ในพิธีมีการแสดงพระธรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำแนวคิดด้วยหลักธรรมจากมหาชาติเวสสันดรชาดกมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนในสังคมมีความสามัคคี ปรองดอง โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่าง สถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน