หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัด กิจกรรม UBU Student Ambassadors Batch 3 และ พิธีมอบเข็มกลัด UBU Student Ambassadors Batch 2


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 3 เมษายน 2561 , 09:19:00     (อ่าน 616 ครั้ง)  


 
 ม.อุบลฯ จัด กิจกรรม UBU Student Ambassadors Batch 3 และ พิธีมอบเข็มกลัด UBU Student Ambassadors Batch 2
 
 
          
 
 
          ในระหว่าง วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการ ทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ รุ่นที่ 3  UBU Student Ambassadors Batch 3 พร้อมพิธีมอบป้ายแก่ UBU Student Ambassadors รุ่นที่ 2 ที่ผ่านการอบรมในที่ผ่านมา โดย ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ กล่าวเปิดการอบรม และเป็นผู้ติดเข็มกลัดป้ายแก่ นักศึกษา UBU Student Ambassadors Batch 2 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  ซึ่ง ในระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561 นักศึกษาที่เข้าร่วม จะได้รับการอบรม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และทักษะการเป็นพิธีกรภาษาอังกฤษ อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อทักษะการนำเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และทักษะการนำเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกิจกรรมภาคปฏิบัติ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการแนะนำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้กับแขกที่มาเยือนได้รู้จัก (UBU Campus Tour) และอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ บุคลิกภาพ มารยาทสากล การดูแลแขกผู้ใหญ่ และการบริการระดับมาตรฐานสากล 
 
          ทั้งนี้ โครงการ UBU Student Ambassadors มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการต้อนรับอาคันตุกะ ดูแลนักศึกษาต่างชาติ และกิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
          ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับรุ่น 2 แต่ทุกครั้งที่เรามองไปที่เข็ม เราจะภูมิใจ เพราะประสบการณ์นั้นหาซื้อไม่ได้ ซึ่งถูกสั่งสมในเข็มกลัดนี้ ทั้งนี้ การที่เราจะประสบความสำเร็จ เราควรจะทำตัวเองให้เป็นเหมือนแก้วที่ไม่เต็มแก้ว เป็นโอกาสที่ดีแก่ นักศึกษาในการเข้ามาก ๆ ขอชื่นชม ที่เสียสละ เวลา พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง พร้อมที่จะก้าวเดินไปกับมหาวิทยาลัย ของเรา ก็หวังว่าจากการที่เราเข้ามาทำกิจกรรมนี้ เราจะได้ประสบการณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ ในการจะได้พบปะ เจอ แขก มหาวิทยาลัยชาวต่างชาติ เพื่อนชาวต่างชาติ เพื่อนต่างคณะ ซึ่งดีมาก ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและมีความสุขกับการเป็น UBU Student Ambassadors ”