หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 2 เมษายน 2561 , 16:35:11     (อ่าน 428 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561

-----------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 นางสาวมะลิวัลย์  สินน้อยหัวหน้าฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561” โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ และนำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประกอบพิธีเพื่อถวายราชสักการะพระบรมสาทิศลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 31มีนาคม 2330และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือ “วันเจษฎา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการดังกล่าวแล้ว เป็นการจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561”เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนึกในหน้าที่และตระหนักถึงเกียรติของข้าราชการ โดยมีพิธีอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พิธีอัญเชิญวรธรรมคติ สมเด็จพระสังฆราชประทานในวันข้าราชการพลเรือน การอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจำปี 2561 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว