หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 27 มีนาคม 2561 , 16:11:35     (อ่าน 885 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมโครงการจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

โครงการจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณอ่างน้ำห้วยวังนอง

--------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมโครงการจิตอาสา“ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณอ่างน้ำห้วยวังนอง โดยมี พล.อ.ศิวะ  ภระมรทัต ราชองครักษ์ในพระองค์ ฯ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุขปรับปรุงพื้นฟูสภาพอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมของอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองและบริเวณพื้นที่โดยรอบ ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมสนองพระราชปฏิธานที่ว่า “รักษา สืบสาน ต่อยอด” และทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข ปรับปรุง ฟื้นฟู สภาพภูมิทัศน์และระบบนิเทศน์ร่วมกัน ณ บริเวณอ่างน้ำห้วยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

---------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว