หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 23 มีนาคม 2561 , 16:04:37     (อ่าน 829 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดโครงการ “UBU JOB FAIR 2018

รับสมัครตำแหน่งงาน Part time และ Full timeมากกว่า 1,000 ตำแหน่งทั่วประเทศ

---------------------------------

          วันศุกร์ที่ 23มีนาคม 2561งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดอุบลราชธานี และบริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ผู้ให้บริการ JOBBKK.COMเว็บไซต์สมัครงาน หางานยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย จัดโครงการ UBU JOB FAIR 2018” โดยมี นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและ นายครรคิด  เครือวัลย์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทราบข้อมูลข่าวสารของตำแหน่งงานว่างและความต้องการของตลาดแรงงาน เพิ่มโอกาสในการสมัครงานกับบริษัทโดยตรง ทั้ง Part time และ Full timeตลอดจนการรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้มีประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ “เส้นทางแห่งฝันกับวันแห่งความสำเร็จ” โดย ดร.สมชาติ  เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี และกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรและ นางสาวพลอยชมพู  วัชรเจริญ หรือ น้องนัตตี้ พลอยชมพู ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน Gen Z”ณ บริเวณด้านคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการ UBU JOB FAIR 2018”ครั้งนี้ เป็นโครงการที่จัดมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 1 ว่าด้วยสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสำนึกที่ดี และมีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในปีนี้มีนักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมโครงการ UBU JOB FAIR 2018” จำนวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องในงานมีตำแหน่งงานว่างให้เลือกได้มากกว่า 1,000 อัตรา จากนายจ้างกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ ที่มาเปิดรับสมัครงานและสัมภาษณ์ทั้งงาน Part time และ Full time ตลอดการจัดงาน

--------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว