หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมสภากาแฟอุบลราชธานี "เวทีอุบลฮักแพง สานแรงรวมใจ"


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 22 มีนาคม 2561 , 08:53:36     (อ่าน 684 ครั้ง)  


          ดร.สิรินทร์ทิพย์  บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ และ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟอุบลราชธานี "เวทีอุบลฮักแพง  สานแรงรวมใจ" ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ  สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา  โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมนำเสนอนโยบายข้อมูลกิจกรรมการดำเนินงานของจังหวัดอุบลราชธานี  จากนั้น ประธานได้รับธงจากเจ้าภาพปัจจุบัน ส่งต่อสำหรับเจ้าภาพร่วมในเดือนถัดไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งวัน เวลา สถานที่ จังหวัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

            ในส่วนของสภากาแฟอุบลราชธานี นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เวทีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน/องค์กร ซึ่งแต่ละครั้งได้รับความสนใจจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเข้าร่วมจำนวนมากในแต่ละครั้ง พร้อมสลับหมุนเวียนหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือนตามลำดับต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว