หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วม จัดนิทรรศการโชว์กล้วยไม้แดง กิจกรรมประชารัฐร่วมใจรักป่าในเมือง ป่าดงฟ้าห่วน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 มีนาคม 2561 , 13:47:47     (อ่าน 489 ครั้ง)  


          วันที่ 10 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วม งานเปิดป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย “ประชารัฐร่วมใจรักป่าในเมือง ป่าดงฟ้าห่วน” โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สวนพฤษศาสตร์ ดงฟ้าห่วน ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 
          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมส่งบุคลากร โดยมี นายสุพัฒน์  เงาะปก นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  รุ่งรัชกานนท์ และ ดร.นิมมานรดี  พรหมทอง อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมทำกิจกรรม การแข่งขันประกวดถ่ายภาพ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพันธุ์กล้วยไม้แดงอุบลฯ กล้วยไม้พันธุ์ วาริน วาริน พร้อมนำเสนอข้อมูลต่อ ประธานในพิธี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับเห็ดต่าง ๆ และการปลูกเห็ด 7 ชั่วโคตร ซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,500 คน
 
          ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สร้างเสริมสุขภาพ สร้างความสุขของคนไทย อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของป่าดงฟ้าห่วนให้คงอยู่ และให้ประชาชนรู้จักหวงแหนและเห็นคุณค่าทรัพยากรป่าไม้