หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดการอบรมและแนะแนวการเตรียมสอบ TOEIC แก่ บุคลากร นักศึกษา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 14 มีนาคม 2561 , 15:15:48     (อ่าน 1,049 ครั้ง)  


         

 
 
 
          ในระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 – 14 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมและแนะแนวการเตรียมสอบ TOEIC แก่ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ ในการสอบ TOEIC เพื่อช่วยส่งเสริมและเสริมสร้างให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถประเมินระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษเบื้องต้นของตนเองได้ ตลอดจนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการสอบ TOEIC พร้อมทั้งสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในการเตรียม และเข้าทดสอบ TOEIC ต่อไป ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมตลอดโครงการทั้งสิ้น 95 คน จาก  คณะ หน่วยงาน ภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรม จะได้ อบรมเตรียมสอบ TOEIC ในส่วนของ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทำความรู้จัก TOEIC และข้อสอบ TOEIC ความสำคัญของข้อสอบ TOEIC รูปแบบของข้อสอบ เคล็ดลับก่อนสอบ แนะนำแนวข้อสอบ TOEIC 
 
          ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ กล่าวว่า “TOEIC เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็ก นักศึกษาที่จะจบออกไปประกอบวิชาชีพ แล้วจะต้องใช้ผลคะแนนในการเข้าทำงาน จึงคิดจัดทำโครงการเพื่อเตรียมพร้อม ในการเตรียมสอบ TOEIC จริง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรา มีแผนในการจะจัดการสอบ TOEIC ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วย ขอขอบคุณ อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร และวิทยากรจากศูนย์จัดสอบ TOEIC ที่กรุงเทพที่มาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษให้ ซึ่งก็ได้รับความรู้มากมาย”