หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการอบรม สร้างเสริมบุคลิกภาพ การแต่งหน้า การแต่งกาย การพูด สำหรับนักศึกษา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 6 มีนาคม 2561 , 10:05:56     (อ่าน 974 ครั้ง)   เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการอบรม สร้างเสริมบุคลิกภาพ

การแต่งหน้า การแต่งกาย การพูด สำหรับนักศึกษา      

 

 

          วันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมอบรมสร้างเสริมบุคลิกภาพ การแต่งหน้า การแต่งกาย การพูด สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ โดยได้ทีมวิทยากรจาก L'Oreal Thailand ทีม NYX professional makeup ทีม organizer และวิทยากรแพรี่พาย (Pearypie) ทีนเมกอัพ อาร์ทิสต์ แต่งหน้ารันเวย์ระดับโลก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาออกไปทำงาน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ที่กำลังจะออกออกไปฝึกงานปฏิบัติงานวิชาชีพ ได้รู้วิธีการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เหมาะกับตัวเอง พร้อมข้อคิด สร้างแรงบันดาลใจในการแต่งหน้าให้นักศึกษาหลายคนๆในการดำเนินชีวิต

....เราควรทำให้ดีที่สุด....

....เราไม่ควรเสียเวลาในการค้นหาตัวตนมากเกินไป...