หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 มีนาคม 2561 , 09:33:48     (อ่าน 3,585 ครั้ง)  


          นับเป็นความสำเร็จอีกก้าว ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่พร้อมก้าวเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม ภายหลังจากร่วมพิธีรับเสื้อกาวน์ เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ และเภสัชกร ให้เกียรติในพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 104 คน สุดตราตรึงใจกับพิธีเทียน ที่อาจารย์ทุกคนได้ประดิษฐ์ทำเทียนหอมขึ้น พร้อมจุดเทียนส่องสว่างส่งต่อให้ลูกศิษย์ทุกคนก้าวสู่จุดหมาย ท่ามกลางความปลาบปลื้มยินดีของผู้ปกครอง ญาติ และนักศึกษารุ่นน้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

          ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกก้าวของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคในการเรียนจนผ่านชั้นพรีคลินิก จนได้ร่วมพิธีรับเสื้อกาวน์ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ก้าวเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรมต่อไป  เสื้อกาวน์เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จก็จริง แต่ก็เป็นสัญลักษณ์ของความคาดหวังด้วยเช่นกัน จากเดิม 4 ปีแรกในชุดนักศึกษา สภาพแวดล้อมมีเพียงคณะ อาจารย์ และเพื่อนๆ นักศึกษาด้วยกัน นักศึกษาอาจมีความคุ้นเคย แต่เมื่อนักศึกษาได้สวมใส่เสื้อกาวน์ไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จะแลดูเป็นผู้ใหญ่ที่ทรงภูมิความรู้ ความคาดหวังก็เพิ่มมากขึ้น คนภายนอกจะมีความคาดหวังว่าคุณหมอยา คงต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับยาพอสมควร  นอกจากนี้คุณต้องออกไปเผชิญกับสภาพแวดล้อมใหม่ไม่เหมือนในห้องเรียน ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรหลากหลายอาชีพ ทั้งเภสัชกรแหล่งฝึก แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ  ตลอดจนคนไข้ผู้มารับบริการ ดังนั้น อยากให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม ทั้งองค์ความรู้ พฤติกรรม และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ต้องวางแผนกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ รับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนางานและตนเองอยู่เสมอ ที่ผ่านมา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับคำชมเชยจากพี่เภสัชกรแหล่งฝึกและวิชาชีพอื่นๆ ว่ามีองค์ความรู้เป็นเลิศ มีความขยัน มีความใส่ใจ และที่สำคัญมีสัมมาคารวะ ดังนั้น นักศึกษาทุกคนที่ออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จึงเป็นภาพลักษณ์ของสถาบันด้วย             

          ด้าน นายเฉลิมภรณ์ สารศรี นายกสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กล่าวความรู้สึกว่า ตนและเพื่อนนักศึกษารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ก้าวมาถึงจุดนี้ ได้สวมเสื้อกาวน์ของคณะอย่างภาคภูมิใจ ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับบูรณาการให้กับศิษย์ ซึ่งจะนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดี ยึดมั่นและดำรงไว้ซึ่งเกียรติแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม อนึ่ง ขอขอบคุณครอบครัว ผู้ปกครองและญาติพี่น้องที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอด จนสามารถทำให้เราก้าวผ่านอุปสรรคมาถึงวันนี้ และพร้อมจะก้าวสู่ความสำเร็จในวิชาชีพต่อไป

            นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่พร้อมก้าวสู่วิชาชีพเภสัชกรรมอย่างเต็มตัว นำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน เป็นเภสัชกรที่ดีในอนาคต “หมอยา ม.อุบลฯ”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว