หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 2 มีนาคม 2561 , 11:01:09     (อ่าน 530 ครั้ง)  


          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนตร์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารพร้อมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธี

          ทั้งนี้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ส่วนราชการ ต่าง ๆ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่ง พิธีเจริญพระพุทธมนตร์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นั้น ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 25/2560 เห็นชอบให้ จัดขึ้นทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน จนครบจำนวน 12 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1 ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561