หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.วิศวะฯ ม.อุบลฯ คว้า5รางวัล เวทีระดับชาติแข่งขันโครงสร้างสะพานไม้และเหล็กจำลอง


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 , 10:50:51     (อ่าน 971 ครั้ง)  


        นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างชื่อ คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  และ 4 รางวัล ในเวทีการแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็ก โครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม  โดยมีนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาจำนวน 25 สถาบัน รวม 65 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์  เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และกล่าวชื่นชมคณะอาจารย์ และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และมหาวิทยาลัยในครั้งนี้

          ในส่วนของความสำเร็จในครั้งนี้ โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อาจารย์เกรียงไกร บุญใส อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสามารถคว้ามาได้ทั้งหมด 5 รางวัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการแข่งขันสะพานเหล็กจำลอง ซึ่งลงแข่งขันครั้งแรก สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานฯ มาครองซึ่งรายการแข่งขันที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลมาได้ 5 รางวัล ดังนี้

การแข่งขันโครงสร้างไม้และเหล็กสายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4  

ประเภทสะพานเหล็กจำลอง

            รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทีมนักศึกษาประกอบด้วย นายเกษมศาสตร์  ทองละเอียด   นายวชิราวิทย์ วัชระเดชคุณากรณ์ นางสาวศกลวรรณ อัมพันธ์

             รางวัลรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมและความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ทีมกันเกรา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายวชิราวิทย์ วัชระเดชคุณากรณ์ นายเกษมศาสตร์  ทองละเอียด   นางสาวศกลวรรณ อัมพันธ์

ประเภทสะพานไม้จำลอง

              รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3ได้แก่ ทีมกันเกรา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวพนิดา หินเทา  นายสุภกร จรัสดำรงวัฒน์  นางสาวนันทิยา สืบภา

การแข่งขันโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12

              รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ได้แก่ ทีมกันเกรา 2มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายทรงพล เดชภูมี  นายธวัชชัย วันทาพรม  นางสาวนิภาพร พวงผกา

              รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2ได้แก่ ทีมกันเกรา 1มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายวิศวชิต สมหอม  นายพิพัฒน์พงศ์ แสงทวี  นางสาวเกตุแก้ว สาธรราษฎร์

              รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์  เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของอาจารย์และนักศึกษาที่สามารถใช้ทักษะวิชาด้านวิศวกรรมโยธา ได้อย่างเต็มศักยภาพ บูรณาการการเรียนรู้ วางแผนวิเคราะห์ ทดสอบและปรับแก้ไขก่อนแข่งขัน สิ่งสำคัญที่นักศึกษาได้รับนอกจากรางวัลคือประสบการณ์ตรง ซึ่งนักศึกษาสามารถนำมาปฏิบัติงานจริงในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ในการเข้าแข่งขันในครั้งต่อไป ในรอบปีการศึกษา 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ยังมีรางวัลระดับชาติ อาทิ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย แสดงออกถึงศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา ในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมนำไปสู่ความภาคภูมิใจในบัณฑิตแห่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สืบไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว                                        

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ / ภาพ