หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)พร้อมร่วมพิธีเปิดตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 , 15:00:37     (อ่าน 759 ครั้ง)  


   

ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมร่วมพิธีเปิดตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ


     

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ในโอกาสเข้าพบ พร้อมเรียนเชิญ เข้าร่วมพิธีเปิด ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี หลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ทั้งนี้ พิธีเปิดตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากร ได้มอบช่อดอกไม้ร่วม แสดงความยินดี แด่ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวรายงานความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานี ในการสนับสนุนการให้บริการตู้ Government Smart Kiosk และ นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เกียรติสาธิตการใช้ตู้ Government Smart Kiosk ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ณ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี

          โดย ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านพื้นที่ให้บริการของหน่วยงานรัฐและพื้นที่สาธารณะ ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยการยืนยันตัวตนผ่านบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งออกแบบมาในรูปแบบบัตร Smart Card ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถใช้ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ อย่างมั่นใจและปลอดภัย

 

ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ สามารถเข้าสู่

ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ), ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม จากสำนักงานประกันสังคม
ระบบตรวจสอบสิทธิ์การรับเบี้ยคนพิการ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบประวัติการฟื้นฟู และระบบประวัติการเบิกจ่ายอุปกรณ์ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ระบบข้อมูลบุคคล จากกรมการปกครอง,
ระบบตรวจสอบการใช้บริการ App center (log) จาก อีจีเอ และ
ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
ระบบตรวจสอบรายการนัดหมาย รพ.รามาฯ จาก รพ. รามาธิบดี
ระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ ในสังกัด สป.กระทรวงสาธารณสุข จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ำ จากการประปานครหลวง
ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ระบบยืนยันตัวบุคคล (OpenID on Kiosk) จาก อีจีเอ และ
ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วย รพ.ราชวิถี จากรพ.ราชวิถี
 
          โดยประชาชนสามารถใช้ ในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคม ว่าได้รักษาโรงพยาบาลใด หรือหากมีการย้ายโรงพยาบาลมีการอัปเดตข้อมูลแล้วหรือไม่ การตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) ล่าสุดว่ามีจำนวนเท่าไรแล้ว เป็นต้น นอกจากนี้สามารถตรวจสอบการนัดหมายแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ด้วย
 
วิธีการใช้งาน ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ
 
1. เสียบบัตรประชาชน ก็เริ่มใช้งานได้ทันที่ สามารถดูข้อมูลส่วนบุคคล สวัสดิการ สุขภาพ/สาธารณสุข การเงิน/การลงทุน คนพิการ และข้อมูล
2. หากเลือกที่ ข้อมูลส่วนบุคคล ก็กดเพื่อดูรายละเอียด ระบบข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระบบตรวจสอบการใช้บริการ App Center เป็นต้น
3. หากต้องการข้อมูลการใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ กดเลือกเมนู ข้อมูล เพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ www.GovChannel.go.th ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
4. กดเลือกเมนูหลัก และดึงบัตรประชาชนออกมาเพื่อสิ้นสุดการใช้บริการ
 
          โดยประชาชนสามารถใช้บริการ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ตามสถานที่ต่างๆตามภาพด้านบน โดยล่าสุดได้ขยายพื้นที่ติดตั้งถึงจังหวัดชลบุรีแล้ว นับว่าเป็นการยกระดับการบริการภาครัฐก้าวสู่ Digital Local Government ราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ