หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ทูต3ประเทศ เบลเยี่ยม-ไอร์แลนด์-ฟินแลนด์ เยี่ยมชมกิจการ ม.อุบลฯ และพบปะนักศึกษา


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 , 11:02:50     (อ่าน 910 ครั้ง)  


           เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ  พร้อมด้วย ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ นายฟีลิป ครีแดลกา (H.E. Mr.Phiippe Kridelka )เอกอัครราชฑูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย นายเบรนแดน โรเจอร์ส (H.E. Mr. Brendan Rogers)เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย   และ นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน  (H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven)เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง นายกสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี และพบปะพูดคุยกับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯทั้ง 3 ท่าน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  ในประเด็นเกี่ยวกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ของสหประชาชาติ พร้อมกับเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ  นอกจากนี้ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ยังได้หารือเรื่องความร่วมมือ และการสนับสนุนวิชาการอันจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น โอกาสการฝึกงาน ณ สถานทูตเบลเยี่ยม เป็นต้น

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

                                         คณะรัฐศาสตร์ / ภาพ