หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 , 11:29:17     (อ่าน 1,353 ครั้ง)  


            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อาจารย์ทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ในงาน ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา  ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร”  ณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจาก 101 สถาบัน พร้อมชุดการแสดงจำนวน  155 ชุด ร่วมแสดง ระหว่างวันที่  7- 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา   

            อาจารย์ทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี เป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ที่หลากหลายในแต่ละภูมิภาค ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่เด่น สัมผัสผ่านการแสดงด้านนาฏศิลป์ คีตศิลป์ และวิจิตรศิลป์  ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำชุดการแสดง ม่วนซื่นอีสาน”ร่วมแสดง โดยถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน ผสมผสานกับประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย แฝงด้วยความสุขสนุกสนาน และสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่มาเยือนดินแดนถิ่นอีสาน โดยมี นักศึกษาชุมนุมนาฏศิลป์อีสาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 20 คน ร่วมถ่ายทอดการแสดงได้อย่างประทับใจ

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

งานกิจกรรมนักศึกษา / ภาพ