หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.วิศวะฯม.อุบลฯเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ปี2560


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 , 22:29:49     (อ่าน 2,379 ครั้ง)  


               สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีและโล่ประกาศเกียรติคุณ โอกาสนี้ นางสาวฐิติมาภรณ์ ธรรมวิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลการเรียนดี 3.94  ตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับพระราชทานในครั้งนี้ด้วย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

               ในส่วนของการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับพระราชทานฯวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) กำหนดให้สถาบันทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 และผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของรุ่น เข้ารับพระราชทานรางวัลเรียนดี อันดับหนึ่งเหรียญทอง ซึ่ง นางสาวฐิติมาภรณ์ ธรรมวิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการเรียนดี 3.94  เป็นตัวแทนสถาบันในครั้งนี้

              นางสาวฐิติมาภรณ์ ธรรมวิเศษ หรือ “อุ๋ย” ปัจจุบันอายุ 22 ปี กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภูมิลำเนาบ้านหนองโค้ง ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นลูกสาวคนโตของ นายปัญญา ธรรมวิเศษ  อายุ 49 ปี ทำงานที่กรมพัฒนาที่ดิน และนางจรุวรรณ ธรรมวิเศษ อายุ 46 ปี อาชีพค้าขาย

              นางสาวฐิติมาภรณ์ ธรรมวิเศษ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ตนได้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวอย่างสูงสุด ดั่งที่พวกเราทราบมาโดยตลอดว่า พระองค์ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด ตนรู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของตนเองและครอบครัว ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากครอบครัวที่เป็นแรงบันดาลใจมาโดยตลอด ขอบคุณครู-อาจารย์ ที่ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ ตนจะมุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนจบการศึกษา และนำความรู้วิชาชีพที่เรียนมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้าต่อไป ส่วนเคล็ดลับการเรียน : เป็นคนที่จริงจังกับสิ่งที่ทำ ไม่ว่าจะทำอะไรต้องลงมือทำให้ถึงที่สุด และคติที่ว่า : ความสุขของหนูคือทำให้ครอบครัวภูมิใจ

               นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวฐิติมาภรณ์ ธรรมวิเศษ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน ด้วยความเพียรพยายาม ซึ่งนอกจากจะมีความโดดเด่นด้านการเรียนแล้ว ยังเป็นนักกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมขึ้นแท่น ว่าที่วิศวกรรมบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “ฐิติมาภรณ์ ธรรมวิเศษ

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว