หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.บริหารศาสตร์ ม.อุบลฯกวาด3รางวัล เวทีแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม THM FAIR


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 , 12:56:21     (อ่าน 2,014 ครั้ง)  


           นักศึกษาหลักสูตรการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 5 หรือ 5th Tourism and Hotel Management Fair (5th THM FAIR) คว้า 3 รางวัลรายการแข่งขันทักษะการปูเตียงแบบสันทบ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ1และรองชนะเลิศ อันดับ 2 โดยมีสถาบันอุดมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมจำนวน 11 สถาบัน ณ หอประชุมอาคารวัฒนธรรม สถาบันขงจื่อ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

             การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 5 นับเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถและเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการให้นิสิตได้บูรณาการองค์ความรู้ สามารถนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและนำไปใช้ในการทำงานจริงในอนาคต ทั้งนี้คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 รายการ ได้แก่ การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Cocktail)  การแข่งขันทักษะการปูเตียงโรงแรมแบบสันทบ  การแข่งขันทักษะการนำเสนอการท่องเที่ยวโดยภาษาอังกฤษ และการแข่งขันทักษะการจัดโต๊ะและบริการอาหารสากลประยุกต์ โดยผลการแข่งขันนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถคว้า 3 รางวัล ในรายการแข่งขันทักษะการปูเตียงแบบสันทบ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จาก ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 42 ราย ถือเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่สามารถกวาดรางวัลมาได้ทั้ง 3 รางวัลในรายการแข่งขันเดียว และยังสามารถทำสถิติใช้เวลาในการปูเตียงน้อยที่สุดอีกด้วย โดยมี อาจารย์สิริรัตน์ ชอบขาย เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

             สำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อ คว้า 3 รางวัล การแข่งขันการปูเตียงแบบสันทบ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ ทองราช นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

รองชนะเลิศ อันดับ 1ได้แก่  นายเจตพล เฉลียวไว นักศึกษา ชั้นปีที่ 3

รองชนะเลิศ อันดับ 2ได้แก่ นางสาวดาริกา ศรีดาเรือง นักศึกษา ชั้นปีที่ 3

              ซึ่งภายหลังจากรับรางวัล คณะอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าแข่งขันได้นำรางวัลเข้าพบ รองศาสตราจารย์มัณฑนา สามารถ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อร่วมยินดีและชื่นชม ตลอดจนให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

               อาจารย์สิริรัตน์ ชอบขายอาจารย์ผู้ควบคุมทีม กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจ กับความสำเร็จครั้งนี้ ซึ่งทั้งหมดมาจากความพยายาม ตั้งใจ มุ่งมั่นฝึกฝน ทุ่มเท ฝึกซ้อมกันมาอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการเข้าใจในวิชาชีพที่เรียนมาใช้ในการแข่งขัน ส่วนบางรายการที่เราไม่ได้รับรางวัล ซึ่งนักศึกษาก็ทำได้ดีที่สุดแล้ว แต่อย่างน้อยเราก็ได้ประสบการณ์และมิตรภาพที่ดี และเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆต่างสถาบัน และคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ด้วย

               นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียง ที่แสดงทักษะวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่ดี ที่พึงประสงค์ให้สังคมและประเทศชาติต่อไป

    เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว