หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.หลักสูตรการท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 5 (THM Fair 5 th)


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 , 14:06:53     (อ่าน 1,376 ครั้ง)  


นศ.หลักสูตรการท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 5 (THM Fair 5 th)
 
          เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 5 (5th THM FAIR) ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการ จัดโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วย สถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 11 สถาบัน ภายใต้หัวข้อ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” โดย นายอิสระ ชื่นบาน นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในรายการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ จากการร่วมแข่งขัน 3 รายการ ได้แก่ การแข่งขันทักษะการตอบคำถามการท่องเที่ยว  การแข่งขันทักษะการนำเสนอการท่องเที่ยวโดยภาษาอังกฤษ และการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ โดยมี อาจารย์ นวทิวา สีหานาม ประธานหลักสูตรการท่องเที่ยวและอาจารย์ ผศ.ดร. ปริวรรต สมนึก ดร. พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ และ อาจารย์คำพา ยิ่งคง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยภายในโครงการฯมีการแข่งขันเวทีต่างๆ 8 รายการประกอบด้วย การประกวด Wedding Flower Display for Ballroom Decoration การประกวดแข่งทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Cocktail) การแข่งขันทักษะปูเตียงโรงแรมแบบสันทบ การแข่งขันทักษะการตอบคำถามการท่องเที่ยว การแข่งขันทักษะการนำเสนอการท่องเที่ยวโดยภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารว่างวิถีไทย การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ และการแข่งขันทักษะจัดโต๊ะและบริการอาหารสากลประยุกต์
 
          ทั้งนี้ การเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ของนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ นับเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถและเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาให้นิสิตได้บูรณาการองค์ความรู้  เพื่อนำไปใช้ในการ สร้างสรรค์ผลงานและนำไปใช้ในการทำงานจริง พร้อมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
          ในการจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 12 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทังนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน
 
ข่าวโดย คุณโชติกา ศรีโพนทอง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์