หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นางสาวธนัชพร พรมโคตร และนางสาวสุพัตรา กิจเจริญปัญญา นศ.เภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่4 ม.อุบลฯ คว้ารางวัล ชนะเลิศการแสดงความรู้ด้านสมุนไพร นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศ ครั้งที่ 1


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 , 16:07:32     (อ่าน 1,996 ครั้ง)   
นางสาวธนัชพร  พรมโคตร และนางสาวสุพัตรา  กิจเจริญปัญญา นศ.เภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่4 ม.อุบลฯ คว้ารางวัล ชนะเลิศการแสดงความรู้ด้านสมุนไพร
นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศ ครั้งที่ 1
 
 
         
 
 
 
 
 
          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วม กิจกรรม “การแสดงความรู้สมุนไพรนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1” ในงาน 100 ปี ชาตกาล เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิเชียร  จีรวงส์ ราชบัณฑิต ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง นางสาวธนัชพร  พรมโคตร และนางสาวสุพัตรา  กิจเจริญปัญญา นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถคว้ารางวัล ชนะเลิศการแสดงความรู้ด้านสมุนไพร นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศ ครั้งที่ 1 พร้อมรับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ภก. ศ. ดร.วิเชียร  จีรวงศ์ ราชบัณฑิต (VAJ Pharmaceutical Botany and Pharmacognosy Award) โดยมี 18 สถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ความสำเร็จ และชื่อเสียง มาสู่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
          ทั้งนี้ งาน 100 ปี ชาตกาล เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิเชียร  จีรวงส์ ราชบัณฑิต มีวัตถุประสงค์จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและระลึกถึงคุณูปการของ เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิเชียร  จีรวงส์ ราชบัณฑิต การจัดงานในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ด้านสมุนไพรต่องานเภสัชกรรมและการสาธารณสุข รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในงาน 100 ปีชาตกาลฯ ได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนาตนเองและเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างนิสิตนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย ทั้ง 18 สถาบัน