หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            Professor Adelheid H Brantner University of Graz สาธารณรัฐออสเตรีย เข้าพบ อธิการบดี ม.อุบลฯ ในโอกาสเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการงานวิจัยด้านสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 , 13:13:10     (อ่าน 936 ครั้ง)  


          ในระหว่าง วันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้เชียวชาญชาวต่างชาติ Professor Adelheid H Brantner The Faculty of Natural Sciences, University of Graz สาธารณรัฐออสเตรีย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านสมุนไพร โดยก่อนเดินทางกลับ หลังจากเสร็จสิ้น โครงการแลงเปลี่ยนเชิงวิชาการ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้นำ Professor Adelheid H Brantner เข้าพบ รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสกล่าวลาพร้อมรับมอบของที่ระลึก
 
          ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้ทำความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทักษะองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน และการบริบาลเภสัชกรรมรวมทั้งเป็นการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์และแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าและมีมาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนนำไปสู่ความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับ The Faculty of Natural Sciences, University of Graz สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาโดยมีการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี งบประมาณ 2556 จนถึงปัจจุบัน