หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 , 15:30:57     (อ่าน 479 ครั้ง)  


คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการมองรอบทิศประชาสัมพันธ์การจัด

“งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”

----------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศในรายการ “มองรอบทิศ” โดยมี ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.ภาคภูมิ  สืบนุการณ์ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ร่วมรายการและ นางสาวธวัลรัตน์  ศรีจันทร์กาศ ผู้ดำเนินรายการ เพื่อประชาสัมพันธ์ “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดอย่างต่อเนื่อง หลังจากเสร็จสิ้นการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ โดยมี นางสายเพชร  เภสัชชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติรับมอบกระเช้า ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBTอุบลราชธานี)

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว