นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ชมรมบาส ม.อุบลฯจัดแข่งขันUBU Basketball Open ครั้งที่8 เชื่อมสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 31 สิงหาคม 2560 , 12:05:14     (อ่าน 1,340 ครั้ง)  


          ชมรมกีฬาบาสเกตบอล  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดการแข่งขัน  UBU  BASKETBALL OPEN  ครั้งที่ 8 เพื่อส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 30 ทีม อีกทั้งยังมีทีมนักกีฬาจาก สปป. ลาว  เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยเมื่อวันที่ 5-13 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         ว่าที่ร้อยตรีเชาวนันท์  ทะนอก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า โครงการจัดการแข่งขัน  UBU  BASKETBALL OPEN  8thที่จัดขึ้นในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จ และเป็นที่น่าพอใจ จากการเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเดินทางมาจากหลายจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทีมนักกีฬาจาก แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ทีม  Ocm  factory  ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง  ซึ่งกิจกรรมการแข่งขัน นอกจากจะมุ่งเน้นเพื่อพัฒนา  และส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และเครือข่ายนักกีฬาบาสเกสบอลต่อไปในอนาคตอีกด้วย  สำหรับผลการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่

ประเภทประชาชนทั่วไปชาย

-  รางวัลชนะเลิศ                                 ได้แก่    ทีม      PAPILIO   

               -  รางวัลรองชนะเลิศ    อันดับ  1           ได้แก่    ทีม      ส.พรเทพ A

               -  รางวัลรองชนะเลิศ    อันดับ  2           ได้แก่    ทีม      Ocm  factory (สปป.ลาว)

                -  รางวัลรองชนะเลิศ    อันดับ  3           ได้แก่    ทีม     เบ็ญจะมะมหาราช

ประเภทประชาชนทั่วไปหญิง

-  รางวัลชนะเลิศ                                ได้แก่    ทีม      กุลวิกรานต์ 

              -  รางวัลรองชนะเลิศ    อันดับ  1           ได้แก่    ทีม      Ouch ! in UBU

              -  รางวัลรองชนะเลิศ    อันดับ  2           ได้แก่    ทีม      Ocm  factory (สปป.ลาว)

              -  รางวัลรองชนะเลิศ    อันดับ  3           ได้แก่    ทีม     ม.อุบลราชธานี 

ประเภททีมบุคลากร ม. อุบลราชธานี  (VIP)

-  รางวัลชนะเลิศ                                 ได้แก่    ทีม      สาธารณสุขอุบล 

              -  รางวัลรองชนะเลิศ    อันดับ  1           ได้แก่    ทีม      ยังไหว (VIP อุบลราชธานี)

              -  รางวัลรองชนะเลิศ    อันดับ  2           ได้แก่    ทีม      คณะวิศวกรรมศาสตร์

              -  รางวัลรองชนะเลิศ    อันดับ  3           ได้แก่    ทีม      คณะศิลปศาสตร์

 

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว