นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นิติศาสตร์ ม.อุบลฯจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี นร.รร.เดชอุดม คว้าถ้วยประทาน"พระองค์ภาฯ"


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 สิงหาคม 2560 , 16:28:47     (อ่าน 4,788 ครั้ง)  


              เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ภาคอีสาน เข้าร่วมจำนวน 53 โรงเรียน  ผลปรากฏว่าทีมนักเรียนโรงเรียนเดชอุดม คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเข้ารับถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร  ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         อาจารย์ขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อน้อมรำลึกคุณความดีและเทิดพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงเป็นปรมาจารย์ด้านกฎหมายและเป็นบิดาแห่งกฎหมายไทย และในปี 2560 นับได้ว่าเป็นปีแรกและครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่คณะได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเยาวชนนักกฎหมายจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเยาวชนรุ่นใหม่นั้น ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความยุติธรรม ความถูกต้อง และการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจในวิชากฎหมายนั้น ได้มีเวทีในการแสดงออกพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ประสบการณ์ ในสายวิชากฎหมายนี้เพื่อที่จะได้นำไปต่อยอดในโอกาสต่อไป

 

          ด้าน นายเกรียงไกร แก้งคำ นายกสโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ปีการศึกษา 2560 กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกิจกรรมในงาน จัดให้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บิดาแห่งกฎหมายไทย นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา การแสดงห้องศาลจำลอง และการสาธิตการว่าความ แบบเสมือนจริงของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

          ในส่วนของผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จากนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 53 โรงเรียน รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้แก่ โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนนาส่วงวิทยา จ.อุบลราชธานี ซึ่งรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเป็นประธานกล่าวปิดงาน  ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                                                          เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

                                                          เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ภาพ