นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            น้ำตาซึม นศพ.ม.อุบลฯนำญาติเข้าพบอาจารย์ใหญ่ หลังไม่พบกันนานกว่า2ปี ในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 29 สิงหาคม 2560 , 16:25:19     (อ่าน 1,752 ครั้ง)  


               ภาพบรรยากาศแห่งความตราตรึงใจของครอบครัวอาจารย์ใหญ่ ในการกลับมาเจอกันอีกครั้งภายหลังจากไกลกัน มานานกว่า 2 ปี และได้กับมาเจอกันอีกครั้งคนละภพ ในงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และทำบุญโรงทาน ประจำปี 2560 ที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา งานพิธีที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ที่นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกคนมีต่ออาจารย์ใหญ่ที่ท่านได้เสียสละร่างกายเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ในงานจัดให้มีการทำบุญตักบาตร พิธีไหว้ครู และขอขมาอาจารย์ใหญ่ก่อนจะเริ่มต้นในการศึกษาร่างกายของท่าน โดยมี    รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่ญาติอาจารย์ใหญ่ ก่อนที่จะเข้าสัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่ในห้องมหกายวิภาคศาสตร์ ที่มีร่างอาจารย์ใหญ่ทั้งร่างกายและโครงกระดูก มากกว่า 49ร่าง นอนสงบนิ่งรอการพบเจอญาติอีกครั้ง

            นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ กล่าวว่า  ด้วยพันธกิจหลักของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ม.อุบลฯ ในการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในเขตอีสานตอนล่าง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพที่ดีต่อชุมชนในพื้นที่อีสานใต้ ซึ่งการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เรียนรู้ร่างอาจารย์ใหญ่ มาโดยตลอด ซึ่งการจัดพิธีทำบุญในครั้งนี้ เพื่อสำนึกในบุญคุณ ผู้มีจิตใจประเสริฐ เสียสละร่างกาย โดยนักศึกษาจะได้พร้อมใจไหว้ครู และพิธีขอขมา ซึ่งมีญาติๆอาจารย์ใหญ่เดินทางมาร่วมงานบุญจำนวนมาก ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ คณะผู้บริหาร นักศึกษาทุกคนขออนุโมทนาบุญในจิตที่เป็นกุศลว่าจะรำลึกในพระคุณ ที่ท่านเสียสละร่างกายในศึกษาเล่าเรียนทางกายวิภาคศาสตร์ งานรำลึกในครั้งจึงไม่ใช่เป็นพิธีกรรมอย่างเดียว แต่เป็นส่วนที่จะเตือนสตินักศึกษาแพทย์ฯ คณาจารย์ให้รำลึกถึงความมีกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน เป็นกำลังใจในการทำตัวให้เป็นประโยชน์ ต่อชาวอีสาน หรืออีสานใต้ต่อไปในอนาคต

             ด้าน นศพ.กิตติพศ  ธานี นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่น 10ประธานโครงการฝ่ายนักศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ในครั้งนี้ นอกจากจะมีนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วม  ยังมีคณะญาติอาจารย์ใหญ่ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาเดินทางร่วมทำบุญโรงทานจำนวนมาก  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป ซึ่งตลอดเวลาที่ศึกษา อาจารย์ใหญ่ นับเป็นวิทยาทานการศึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งระหว่างการเล่าเรียนนักศึกษาต่างลงมีด ชำแหละ ร่างกายอาจารย์ใหญ่เพื่อศึกษาหาความรู้จากทุกอณู ทุกส่วนของร่างกาย กล้ามเนื้อทุกมัด หลอดเลือด เส้นประสาททุกเส้น อวัยวะทุกชิ้นได้ถูกนักศึกษาเรียนรู้ ซึ่งบางครั้ง เหล่านักศึกษาอาจเหน็ดเหนื่อย เผลอกระทำการล่วงเกิน ทั้งเจตนาหรือมิได้เจตนา ด้วยกาย วาจา ใจ ในวันนี้เหล่านักศึกษาได้สำนึกในการกระทำดังกล่าว จึงพร้อมใจทำบุญและขอขมา จะขอจดจำความรู้ที่ท่านให้ไปประกอบวิชาชีพอย่างสุจริตต่อไป

             ภายหลังจากเสร็จสิ้นงานพิธีทำบุญ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เปิดโอกาสให้คณะญาติๆเข้าพบและสัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่อีกครั้ง นับเป็นภาพแห่งความประทับใจและตราตรึงใจยิ่ง สำหรับการพบเจอกันอีกครั้งของคนสำคัญของครอบครัวที่จากไกลกันอยู่คนละภพนานนับปี โดยมีนักศึกษาแพทย์ นำญาติเข้าพบแต่ละร่างพร้อมเปิดผ้าคลุมให้สัมผัสพบเจอหน้ากันอีกครั้ง ดั่งเช่น คุณแม่พะยอม  สวัสดี ที่เดินทางไกลมาจาก จ.หนองคาย มาพร้อมกับบุตรหลานที่รอคอยวันพบเจอสามีอีกครั้ง คุณแม่พะยอม  บอกว่า “ดีใจที่ได้พบเจอคุณพ่อ ซึ่งตอนนี้ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ แม้ตอนนี้ร่างจะถูกผ่าเรียนรู้จนไม่เหลือเค้าโครงเลยก็ตาม แต่ตนและลูกหลานก็ยังจำรูปร่างหน้าตาของคุณพ่อได้เสมอ ดีใจที่ท่านได้ทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้ตั้งแต่ช่วงที่มีชีวิตอยู่ ขอให้ลูกหลาน นศ.แพทย์ทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเก็บเกี่ยวความรู้จากท่านให้มากที่สุด นำความรู้มาใช้ในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ” วันนี้จึงเป็นวันที่ดีใจที่สุดของครอบครัวอาจารย์ใหญ่ แต่ภายใต้ความดีใจหลายคนกลับมีน้ำตาที่ไหลซึมออกมา แสดงถึงความรักและคิดถึงที่ตราตรึงมิลืมเลือน หลายคนนำมาลัยดอกมะลิมากราบคารวะบนเรือนร่าง บ้างคือร่างของพ่อ บ้างคือร่างของแม่ บ้างคือร่างของญาติพี่น้อง แม้บางร่างญาติอยู่ห่างไกลไม่สามารถมาได้แต่ก็มีนักศึกษาทุกคนที่ช่วยดูแลท่าน เพราะท่านคือครูผู้เสียสละ บุคคลสำคัญแห่ง “อาจารย์ใหญ่” ที่เราทุกคนจะเทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใด 

              เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว