นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯให้การต้อนรับ Mr. George I. H. Cooke, Research Associate, Bandaranaike Centre for International Studies (BCIS)


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 29 สิงหาคม 2560 , 14:36:26     (อ่าน 294 ครั้ง)  


ม.อุบลฯให้การต้อนรับ Mr. George I. H. Cooke, Research Associate, Bandaranaike Centre for International Studies (BCIS)

-----------------------------------------------

          วันที่ 29 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ และ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. George I. H. Cooke, Research Associate, Bandaranaike Centre for International Studies (BCIS) กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศศรีลังกา ในโอกาสเข้าพบพร้อมกล่าวอำลาและรับมอบของที่ระลึก หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 16-28 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

          พร้อมกันนี้ Mr. George I. H. Cooke ยังได้ร่วมเดินทางไปยัง วัดหนองป่าพง เพื่อเยี่ยมชมศาสนสถานที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี และร่วมบันทึกภาพในพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ จาก อุบาสกอุบาสิกาวัดหนองป่าพง ซึ่งได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำดอกไม้จันทน์ จำนวนทั้งสิ้น สองหมื่นดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช