นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ว.แพทย์ฯม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมงาน "ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และทำบุญโรงทาน"


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 24 สิงหาคม 2560 , 20:31:25     (อ่าน 1,894 ครั้ง)  


           วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญ ร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2560 เพื่ออุทิศส่วนกุศล และรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ ที่ท่านได้เสียสละร่างกายเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษา จัดให้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 39 รูป  ฟังธรรมเทศนา พิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ และกล่าวคำขอขมา และกิจกรรมโรงทาน ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 06.30-13.00 น. ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

             นศพ.กิตติพศ  ธานี นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ประธานโครงการฝ่ายนักศึกษา  กล่าวว่า นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับความอนุเคราะห์ร่างอาจารย์ใหญ่ จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับจัดการเรียนการสอนมา ซึ่งก่อนการเรียนการสอนจากร่างอาจารย์ใหญ่จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลซึ่งถือเป็นพิธีการที่โรงเรียนแพทย์หลายสถาบันถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวและควรถือปฏิบัติเป็น ประเพณีอันดีงามสืบต่อไป จึงได้มีการจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ขึ้นดังเช่นทุกๆปี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของอาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของอาจารย์ใหญ่ และเป็นการเผยแผ่คุณงามความดีของท่านอาจารย์ใหญ่ในฐานะผู้ที่เสียสละเพื่อเป็นมหาวิทยาทานแก่คนรุ่นหลัง  งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์ใหญ่  นอกจากจะเป็นการรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ ที่ท่านได้เสียสละร่างกายเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว   ยังเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาได้รู้จักญาติอาจารย์ใหญ่ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระลึกถึงบุญคุณต่อกัน ช่วยเหลือกันและกันในอนาคตอีกด้วย

           ในส่วนของกิจกรรม "ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และทำบุญโรงทาน" กำหนดการในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 กำหนดการดังนี้

           เวลา 06.40 น.  ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 39 รูป

            เวลา 07.50 น. พิธีอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่

            เวลา 08.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

            เวลา 09.00 น.  รับประทานอาหาร / ร่วมโรงทาน

            เวลา 11.00 น.  พิธีขอขมาร่างอาจารย์ใหญ่

            วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2560 เพื่ออุทิศส่วนกุศล และรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ผู้สนใจ ร่วมทำบุญโรงทาน ติดต่อ : 093-102-5977 ( พราวนภัส นศพ. ปี3 ) สอบถามเพิ่มเติม : 083-744-9645 ( กิตติพศ นศพ. ปี3 )   087-965-1202 ( บุษรินทร์ นศพ. ปี3 ) ติดต่อร่วมบริจาค : 091-036-4085 ( เปรมสุพัฒนี นศพ.ปี3 ) โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “โครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาม.อุบลฯ เลขที่บัญชี 869-220445-8 (โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ cmp.ubu60@gmail.com สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

                                                           เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว