นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2560


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 23 สิงหาคม 2560 , 14:20:40     (อ่าน 344 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2560

-----------------------------------------------------------------------------------

                เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นางนลินี ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นตัวแทนเข้าร่วม กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งในครั้งนี้มี บริษัทอีซูซุตังปักอุบล สาขาอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพและให้การรับรองแก่หน่วยงานราชการต่างๆภายในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

                ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมพบปะระหว่างส่วนราชการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความคุ้นเคยพร้อมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยใช้ชื่อการประชุมดังกล่าวว่าการประชุม “สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี” ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนต่างๆ ได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน