นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯรับน้องสร้างสรรค์เชิงเกษตร รุ่นพี่นศ.พาน้องใหม่ดำนาเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 20 สิงหาคม 2560 , 21:18:54     (อ่าน 2,490 ครั้ง)  


            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ หนุนนโยบาย สกอ.จัดกิจกรรมรับน้องแนวใหม่ แบบสร้างสรรค์เชิงเกษตร กิจกรรม"มือเรียวรอเกี่ยวรวง" รุ่นพี่ชวนน้องใหม่ดำนา เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา และเชิดชูอาชีพเกษตรกร ซึ่งเป็นรากฐานของชีวิต หรือครัวของโลก โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และนายธนศักดิ์ ขุ่ยทอง ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน กิจกรรมจัดให้มี การดำนา สอนน้องเรียนรู้การทำนา แข่งขันดำนา ทานข้าวร่วมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และประทับใจ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 600คน ณ แปลงฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

              นายชณที  นามเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชไร่ นายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า กิจกรรม "มือเรียวรอเกี่ยวรวง" นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมการรับน้องสร้างสรรค์เชิงเกษตร ประเพณีอันดีงาม ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น นั่นคือรุ่นพี่นำรุ่นน้องเรียนรู้วิถีชีวิตการทำนา ทั้งการเตรียมดิน เตรียมกล้า ปักดำ การดูแลต้นข้าวจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยว เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาอย่างแท้จริง รู้คุณของข้าว รู้คุณชาวนากว่าจะได้มาซึ่งข้าวแต่ละเม็ดชาวนาต้องลำบาก อดทนเพียงใด โดยพันธุ์ข้าวที่ปลูก มีทั้งหมด 5 สายพันธุ์ ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนียว กข6 ข้าวมะลิ กข 15 และพันธุ์ข้าวหอมวาริน ที่มีความโดดเด่นทนน้ำท่วมฉับพลัน ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม อาจารย์ประจำสาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            ในส่วนของบรรยากาศช่วงระหว่างปักดำ นักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้องได้มีการพูดคุยหยอกล้อกันแบบเป็นกันเอง ร้องเพลงอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ สโมสรนักศึกษาฯยังจัดให้มีการแข่งขันดำนา ซึ่งทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม นศ.ชั้นปีที่ 1 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม รุ่นพี่และรุ่นน้องนั่งล้อมวงรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและประทับใจ ทั้งนี้ ผลผลิตของข้าวในแต่ละปีหลังเก็บเกี่ยว จะนำข้าวเก็บไว้สำหรับเลี้ยงยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิตที่จะกลับมารับปริญญาบัตร ในช่วงเดือนธันวาคม บางส่วนนำไปสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษา และบางส่วนเก็บไว้สำหรับเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ในรุ่นต่อไปอีกด้วย  นายชณที  นามเวช นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าว

              นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการรับน้องแบบสร้างสรรค์ สนองนโยบาย และมาตรการ สกอ. และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อย่างชัดเจน เน้นสร้างสรรค์ อบอุ่น และประทับใจ นำไปสู่ความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในคณะและสถาบัน เป็นบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์แก่สังคมต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว