นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 18 สิงหาคม 2560 , 16:18:54     (อ่าน 3,412 ครั้ง)  


          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดโลกทัศน์ใหม่ทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน ผนึกกำลัง 4 คณะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนในพื้นที่ภาคอีสาน เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 8 ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าศึกษาสัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่ ณ ห้องมหกายวิภาคศาสตร์ อาคารกายวิภาคศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ กล่าวว่า กิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนได้เข้าศึกษาเรียนรู้ร่างอาจารย์ใหญ่ ซึ่งเป็นร่างจริงสำหรับการเรียนการสอน ที่ปัจจุบันมีอาจารย์ใหญ่จำนวน 49 ร่าง แบ่งเป็นร่างกายมนุษย์ จำนวน 22 ร่าง และร่างโครงกระดูกจำนวน 27 ร่าง ในส่วนของกิจกรรมแบ่งเป็น กิจกรรมการเรียนรู้สัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่ โดยมีรุ่นพี่นักศึกษาแพทย์ และสาธารณสุข ให้ความรู้และตอบคำถาม ชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ และโครงสร้างกระดูก นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โมเดลการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดความดัน การให้คำแนะนำโภชนาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกส่วนที่กล่าวมาเป็นการบูรณาการร่วมกัน นักศึกษาได้เรียนรู้ วางแผนการทำงานร่วมกัน จัดเตรียมเนื้อหา ซึ่งถือว่าเป็นเรียนรู้ในสภาพจริงทำให้ผู้เข้าร่วมงานมีความตื่นเต้น และน่าสนใจในกิจกรรม นำไปสู้การตัดสินใจเรียนต่อไปในอนาคต

               นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่ได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าชมจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้สัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนในการรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ ที่ท่านได้เสียสละบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา นำมาสู่การเรียนรู้ระบบร่างกาย รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ สามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างได้อย่างมีความสุขตลอดไป

                                                        เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว