นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 สิงหาคม 2560 , 10:34:12     (อ่าน 390 ครั้ง)  


            วันที่ 12 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ ดร.รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชันมงคล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประทานนำประกอบพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ พร้อมนำจุดเทียนชัยถวายชัยมงคล

            พร้อมกันนี้ ด้วย รัฐบาลได้กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งนับว่าเป็นมหามงคลพิเศษยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ดังกล่าว