นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            




โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 12 สิงหาคม 2560 , 00:23:25     (อ่าน 1,423 ครั้ง)  


          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย องค์การนักศึกษา และสำนักงานพัฒนานักศึกษา จัด พิธีบายศรีสู่ขวัญเกศแก้วนิโลบล เอิ้นขวัญน้องใหม่  ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 กันเกรา ช่อที่ 30 โดยมี นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ทรงพล อินทเศียรรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนายนฤเบศร์ สมบูรณ์  นายกสโมสรนักศึกษา กล่าวรายงาน การจัดงานบายศรีสู่ขวัญ นับเป็นประเพณีอีสานที่ถือปฏิบัติมาช้านาน เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการมาอยู่อาศัยร่วมกันในมหาวิทยาลัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนชุมชน รุ่นพี่นักศึกษาร่วมรับขวัญนักศึกษาใหม่ ซึ่งปีนี้มีจำนวนกว่า 4,200 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  2560ที่ผ่านมา

              นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุข ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองแห่งนักปราชญ์ เมืองแห่งนครธรรม แหล่งประวัติศาสตร์ และอารยธรรมที่ยาวนาน มีประเพณีวัฒนธรรมให้ศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายให้ชื่นชม เชื่อว่านักศึกษาทุกคนจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตที่นี่ได้อย่างคุ้มค่าและประทับใจตลอดระยะเวลา 4-6 ปี ที่อยู่ในอ้อมกอดเมืองดอกบัวงามอุบลราชธานี

             ด้าน อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัย พร้อมให้นักศึกษาทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ยึดถือในระเบียบวินัย ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน สามารถเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติในอนาคต มหาวิทยาลัย มีความพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาใหม่ทุกคน ให้มีความสุขในการศึกษาเล่าเรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ด้วย

               สำหรับ พิธีบายศรีสู่ขวัญเกศแก้วนิโรบล เอิ้นขวัญน้องใหม่“กันเกรา ช่อที่ 30”นับว่าเป็นประเพณีสำคัญ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยองค์การนักศึกษาได้ถือปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงามในท้องถิ่น เป็นหนึ่งในกิจกรรมรับน้องใหม่ที่จัดขึ้น เสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต ก่อนเริ่มต้นการศึกษา ซึ่งพิธีบายศรีสู่ขวัญเริ่มต้นด้วยขบวนบายศรีสู่ขวัญ เกศแก้วนิโลบล เอิ้นขวัญน้องใหม่ “รำอัญเชิญ บายศรีสู่ขวัญ” ขบวนเชิดชูเกียรติตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพร้อมธงประจำคณะ  คณะขบวนอัญเชิญพานเงินพานทอง  ขบวนบายศรี ฆ้อง ขันน้ำมนต์ พานธูปเทียน พานหมากพลู พานฝ้าย เป็นต้น โดยมีเหล่าเทวดา  สนม ร่วมในขบวนแห่ ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะร่วมในขบวนอย่างงดงาม

                ในส่วนพิธีบายศรีสู่ขวัญรับเกียรติจาก ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ นำประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนชุมชน ร่วมผูกแขนรับขวัญนักศึกษาใหม่ พร้อมรับชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ที่ได้บรรยากาศอันอบอุ่น ประทับใจ ซึ่งนับว่าเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่สร้างขวัญและกำลังใจ ได้เป็นอย่างดี

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี