นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯร่วมกิจกกรมรวมพลังทางศาสนาสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 11 สิงหาคม 2560 , 14:59:21     (อ่าน 428 ครั้ง)  


          วันที่ 11 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นำบุคลากร ร่วม พิธีรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  12 สิงหาคม 2560 พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
         ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ถวายความเครพ พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ พร้อมนำกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ต่อ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  พร้อมทั้งพิธีถวายพระพรชัยมงคลของศาสนาแต่ละศาสนา อาทิเช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ของศาสนาพุทธ พิธีขอพรจากพระอัลลอฮ์ ของศาสนาอิสลาม พิธีนมัสการพระเจ้ากล่าวคำอธิฐานถวายพระพร ของศาสนาคริสต์ และพิธีสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา ของศาสนาซิกข์
 
          พร้อมกันนี้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพทั้ง ทั่วประเทศ ต่างพร้อมใจน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงมีคุณูปการต่อศาสนาและประเทศชาติ อย่างอเนกอนันต์