นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            



อบอุ่นที่สุด..รับน้อง ม.อุบลฯรุ่นพี่-รุ่นน้องเชื่อมสัมพันธ์ เน้นสร้างสรรค์ สามัคคี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 9 สิงหาคม 2560 , 14:57:13     (อ่าน 2,138 ครั้ง)  


            กลิ่นไอบรรยากาศอันอบอุ่น ของการต้อนรับน้องใหม่ สู่รั้วกันเกรา “กันเกรา ช่อที่ 30” ที่พึ่งผ่านไป สร้างความประทับใจ อบอุ่นใจแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน นับว่าเป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ สนองนโยบายและมาตรการ สกอ. ในการรับน้องสร้างสรรค์ ไม่มีความรุนแรง หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ บรรยากาศมีเพียงรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนานและประทับใจ เป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องของ “ครอบครัว ม.อุบลฯ” ที่สโมสรนักศึกษา ได้ทำขึ้นเพื่อน้องใหม่ ระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           ด้าน นายนฤเบศร์  สมบูรณ์ นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2560 กล่าวว่า โครงการ กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ สู่รั้วกันเกรา “กันเกรา ช่อที่ 30” เป็นรูปแบบการรับน้องสร้างสรรค์ที่ทำต่อเนื่องมาทุกปี โดยเน้นความรัก สามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบัน กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสอนน้องร้องเพลงสถาบัน  การบูม พิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์สถาบัน และพิธีเทียนที่แสดงออกถึงความรักความอบอุ่นในการรับน้องผ่านแสงเทียนที่ถูกจุดส่งต่อจากพี่สู่น้องทุกคน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตต้อนรับน้องใหม่ ที่สร้างความสนุกสนานแก่รุ่นพี่รุ่นน้อง ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560

            ในส่วนของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนกว่า 4,000 คน ซึ่งนักศึกษาทุกคน นับเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย จุดเริ่มต้นของมิตรภาพของเพื่อน จุดเริ่มต้นของการเรียนที่แตกต่างจากมัธยม ซึ่งนักศึกษาจะต้องพักอาศัยเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาที่ศึกษาในช่วง 4 – 6 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอต้อนรับน้องใหม่“กันเกรา ช่อที่ 30” สู่บ้านหลังใหญ่ ม.อุบลฯ นายนฤเบศร์  สมบูรณ์ นายกสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ กล่าว

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

นายพรชัย ดุจดา คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3/ ภาพถ่าย