นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯเพิ่มศักยภาพด้าน ICT นร.สู่ประเทศไทย4.0จัดแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยี UBU-ICT Contest Festival 2017


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 6 สิงหาคม 2560 , 21:41:23     (อ่าน 1,023 ครั้ง)  


             ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ ต้นกล้าวิชาการ มหกรรมสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 มหกรรมการแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยี 2560 พร้อมมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0UBU-ICT Contest Festival 2017 Ready to Thailand 4.0โดยมี อาจารย์ทรงพล  อินทรเศียร  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนกว่า 120 คน เข้าร่วม ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

          นายธนภัทร  แววศรี ประธาน ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการ ต้นกล้าวิชาการ มหกรรมสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 1  หรือ งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยี 2560 พร้อมมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0UBU-ICT Contest Festival 2017 Ready to Thailand 4.0ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี สังกัดสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ จัดขึ้น เป็นโครงการบริการวิชาการ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 โดยประกอบไปด้วย การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์  เป็นต้น ดดยผลแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยี ซึ่งมีทุนการศึกษา และโล่รางวัล ดังนี้

          การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. 29 นายภูมิวนัส บุญเรือง และ นายกฤษฏิ์ ตรีโรจน์พร  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนพังเคนพิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา รางวัลชมเชย โรงเรียนสารคามพิทยาคม และโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

             การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. 32 นายปัญญวัฒน์ ทิพย์อักษร และ นางสาวปริยฉัตร โกติรัมย์  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.28รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนเดชอุดม สพม. 29  รางวัลชมเชย ได้แก่โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. 29

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว