นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 3 สิงหาคม 2560 , 14:28:14     (อ่าน 492 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560

----------------------------

            สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับบัณฑิตใหม่ และ นางสาวสิริพัฒน์  ลาภจิตร หัวหน้าสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และเพื่อแนะนำการจัดการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสาขาวิชา ตลอดจนการแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสนับสนุนการเรียนการสอนและการประสานงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สำหรับปีนี้ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาใหม่ จำนวน 146 คน แยกเป็นระดับปริญญาโท 117 คน ปริญญาเอก 29 คน ร่วมฟังการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งนี้ ณ ห้องประชุม SEC 210 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว