นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะวิศวะฯ ม.อุบลฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิศวะฯ ม.ศรีปทุม


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 , 16:37:15     (อ่าน 1,464 ครั้ง)  


               วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้ พร้อมนำ คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมคณะเดินทาง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราธานี     

                ทั้งนี้ ด้วยเจตนารมณ์ของความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการจัดประชุมวิชาการ ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนานักศึกษาและบุคลากร งานวิจัย โดยสถาบันทั้งสองเห็นชอบร่วมกันที่จะทำความตกลงความร่วมมือ อาทิ ความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยร่วมกัน กิจกรรมและความร่วมมืออื่นๆ ตามที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยเห็นชอบร่วมกัน