หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            


 ข่าวเด่น


 ปฏิทินกิจกรรม

16 กันยายน 2564 - 17 กันยายน 2564
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 16 - 17 กันยายน 2564

1 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ.2544

2 ต.ค. 2564 - 3 ต.ค. 2564
โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา "ค่าย UBS CAMP 2021 (ครั้งที่ 2)"

21 ต.ค. 2564 - 22 ต.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2564

18 พ.ย. 2564 - 19 พ.ย. 2564
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2564 ปรัชญา ::

 " มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง "

 วิสัยทัศน์ ::

 “ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม ” A Leading University in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and Innovations