หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 : หลักสูตร 3-4 (แบบออนไลน์)

 

ขอเชิญน้อง ๆ ชั้นปี 3-4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน หลักสูตรที่ 3 " เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ " วันที่ 28 มกราคม 2565 หลักสูตรที่ 4 "แรงงานสัมพันธ์ " วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 น้อง ๆ ชั้นปีอื่น ๆ นอกจากชั้นปี 3-4 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ มาสะสมหน่วยกิจกรรมเพื่อแนบ Resume สมัครงานและเพิ่มพูนทักษะของน้อง ๆกันเยอะ ๆ นะคะ