หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กันเกราเกมส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)