นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 4-5 (ชาย,หญิง)

 

ชั้นปีที่ 1-3 (ชาย,หญิง) รับสมัคร 15 พ.ค.-30 มิ.ย.2564 ชั้นปีที่ 4-5 (ชาย,หญิง) รับสมัคร 1 มิ.ย.-6 ส.ค.2564