นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            กิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา (สภานักศึกษา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ)(แบบออนไลน์)