นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเช้า : ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคบ่าย : ณ คณะต้นสังกัด