มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            


  ตราตรึงใจ..พิธีมอบเข็มสถาบัน พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.อุบลฯ รุ่นที่ 9 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ นำชมอีกหนึ่งบบรยากาศแห่งความตราตรึงใจ..พิธีมอบเข็มสถาบัน ว่าที่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ รุ่นที่ 9 ซึ่งมีพ่อกับแม่ ครอบครัวผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเป็นผู้ติดเข็มสถาบันให้อย่างภาคภูมิใจ
    โพสเมื่อ : 30 สิงหาคม 2565