คลิกที่นี่ ! เพื่อตรวจสอบวันเวลาการเข้าคัดกรอง

ระบบประเมินความเสี่ยงออนไลน์เปิดให้เข้าใช้งาน เพื่อคัดกรองครั้งที่ 2
วันที่ 14 ธ.ค. 64 (เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป)
บัณฑิตโปรดบันทึกข้อมูลล่วงหน้าเพื่อความสะดวกของท่านและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค