ระบบให้บริการสถานกีฬา งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เปิดเมนู | ปิดเมนูเข้าสู่ระบบบริการสถานกีฬา :
   
สมัครสมาชิกระบบ


มิถุนายน :2562
พฤ
อา
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7

ส่งออกข้อมูล

รายการห้อง
ผู้บริการ
หน่วยงาน/องค์กร
เบอร์โทร
วันเวลาของใช้บริการ
สถานะ
พบข้อมูลการขอใช้บริการทั้งหมด 0 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
**หมายเหตุ
= ผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
= รอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่

ทดสอบข่าวนะจ๊ะ(11 กรกฏาคม 2554 )
เปิดใช้บริการระบบให้บริการสถานกีฬา(28 กุมภาพันธ์ 2553 )
เพิ่มข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์(28 กุมภาพันธ์ 2553 )
หัวข้อข่าวสารประชาสัมพันธ์2(28 กุมภาพันธ์ 2553 )
   1
ระบบบริหารประชากรหมู่บ้าน ระบบให้บริการสถานกีฬา งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี