Mekong Regional Studies Institute: MRSI
Mekong Regional Studies Instutute: MRSI

Free Web Site Counter
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Mekong Regional Studies Institute: MRSI

Activity

 

ภาพกิจกรรม การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Cultural Diversity of the Mekong River: Sharing Experiences from Japan and the Mekong Countries"
ในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดอุบลราชธานี

More>>

 

ภาพกิจกรรม The first MRSI international conference on "Mekong Development in Transition: Challenges and Prospects"
28 July 2009 at Sunee Grand Hotel and Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand

More>>

 

"International Conference and Workshop on Rural Mekong"
19 January 2008

การประชุมนานาชาติสังคมลุ่มน้ำโขง จัดโดย ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสถาบันภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาชื่อดังต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิเช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ โดยได้เก็บภาพบรรยากาศในที่ประชุมสัมมนามาฝากกันค่ะ

นอกจากนั้นแล้ว ในวันที่ 20-21 มค.เรายังมีภาพบรรยากาศการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมเยียน มหาวิทยาลัยแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดี และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ <คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย>

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์จากทุกมหาวิทยาลัย ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับเกียรติเช่นนี้อีก ในการจัดประชุมครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ ^o^ คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

 

 
Mekong Regional Studies Institute: MRSI
Mekong Regional Studies Institute: MRSI
Research Affair Tel: (66)-45-353-035, (66)-45-353-042 Fax: (66)-45-288-508 Email: mrsi_ubu@hotmail.com
Ubon Ratchathani University, 85 5 Sathollmark Rd. Warinchamrap 34190