ผลการประกวด Webservice
รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  
รางวัลที่ 2 ระบบร้านค้ารวมเซอร์วิสครบวงจร โดย นายวิทยา ศรีลาวงษ์
รางวัลที่ 3 โปรแกรมเพื่อนนักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย
และความประหยัดในการเดินทาง
โดย นายณัฐชัย บุญค้ำ ,นายผาสุข นาโควงษ์
รางวัลชมเชย ระบบบริการจองที่พัก โดย นายดิเรกฤทธิ์ ประสานพิมพ์
รางวัลชมเชย ระบบแนะนำเส้นทางและค้นหาสถานที่ผ่านเว็บเซอร์วิส โดย นายศิริวิทย์ นิยม
     
  ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-353102
     
 
 
 
 
 
 
 
 

This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (20/06/2005)
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to webmaster@ubu.ac.th
Copyright ? 1997 Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190 Tel. (045)288400-3