หน้าหลัก  

    ระบบ mail มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
   
       
ระบบ Mail เดิม (GroupWise Mail) - ปัจจุบันยกเลิกการใช้งานระบบแล้ว ไม่สามารถใช้ รับ-ส่ง mail ได้    
       
  หากท่านต้องการ รับ-ส่งเมล์โปรดใช้งานที่ ระบบ mail ใหม่ เท่านั้น    
       
ระบบ Mail ใหม่ (Exchange Mail) - ปัจจุบันระบบเปิดใช้งานแล้ว    
   
         
     
         
    *** หากมีข้อสงสัยในใช้งาน กรุณาติดต่อ 3107 หรือ 3113    
         
           
 
This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer
Last updated (22/04/2008)
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to webmaster@ubu.ac.th
Copyright ? 2008 Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190 Tel. (045)353000-3