สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร
 
 
 Office Of Security And Personnel Safety   

 

"การบริการ คือ งานของเรา"

 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเส้นทางเดินรถงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
เส้นทางเดินรถวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
จุดจอดรถพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+1) >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
สรุปรายงานเชิงสถิติด้านความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
ตรวจความปลอดภัยร่วมกับที่ปรึกษา
ตรวจความปลอดภัยโดยรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมทั้งหมด (+99) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353065  FAX - 045 -303065
webmaster  :
panseewa2555@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม 14,734 ครั้ง