คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น


โพสโดย ณัชชา อักษรศรี     โพสวันที่ 16 มกราคม 2563 , 15:02:15     (อ่าน 31 ครั้ง)


ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

หลักสูตรการบริหารจัดการ งาน 1 - 3 ในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 

และหลักสูตร งาน 4-6 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และครู บุคลากร โรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ผู้สนใจติดต่อแจ้งชื่อเข้าร่วมการอบรมได้ที่ หมายเลยโทรศัพท์ 045-353035 นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี 

ไม่มีค่าลงทะเบียน